Vrijwilligers voor alle inwoners
We doen het samen
 

Woensdag 12 juni 2024, 5 km Camping NienoordLoop vanaf de start naar het Hoofdpad en ga hier Rechtsaf, door het hek en 1ste pad Rechtsaf en doorlopen tot 4-sprong en ga hier linksaf (Voor de  Bult).
Je loopt nu over het Hoofdpad richting de Borg.
Voor de Borg Rechtsaf de singel op en deze uitlopen tot aan de Poort van Nienoord, door de poort Linksaf en gelijk het 1ste pad Linksaf richting Rozentuin,
Eerste pad Linksaf richting Prieeltje, en pad volgen, T-splitsing bij de Vijver Rechtsaf en buitenpad blijven volgen richting de gele Nienoord vlaggen
Bij deze vlaggen Rechtsaf, 1ste pad Linksaf en na ong. 50 meter Rechtsaf het Bruggetje over aan het eind van het pad Rechtsaf,
pad volgen tot T-splitsing hier Linksaf en doorlopen tot aan de Achteringang van het Familiepark en hier Linksaf tot het einde van het pad ( komt uit op de singel )
Hier Linksaf en de 1ste weg Rechtsaf langs de Vijver, 2ste pad Rechts aanhouden (brede pad langs het Verboden Bos) tot het einde van het pad,
Einde pad Linksom richting de camping. Rechtdoor blijven lopen tot einde ingang Camping.
Bij Noodgevallen svp contact opnemen met nummer: 06-54234866