Contact:

Wil je lid worden van Vereniging Volksvermaken Leek Nietap, meld je dan aan via info@volksvermakenleeknietap.nl. Geef behalve je naam ook je adres op. Er wordt een aanmeldingsformulier + machtigingsformulier voor automatische incasso van het lidmaatschapsgeld toegezonden ter invulling en ondertekening.

Het lidmaatschapsgeld bedraagt €.15,= per jaar en wordt telkens in januari van een jaar geïncasseerd of in de maand van aanmelding.

Voor alle overige vragen, opmerkingen en suggesties eveneens:

info@volksvermakenleeknietap.nl